Nextnet logo Support (kun i arbeidstiden)

TILBAKE Skriv ut Skriv ut
Installasjonsveiledning for antennen
Medfølger:
1 stk antenne med ca. 10 meter Cat5 nettverkskabel
1 stk monteringsbrakett
1 stk strømforsyning
1 stk ledning til strømforsyning
1 stk D-Link router / brannvegg

Antennemontering:
Monter antennen så høyt som mulig, slik at den har helt fri sikt mot masten (ingen trær eller greiner i veien). Se diagram lenger nede for mer info angående justing av antennen.

Oppkobling:
Kabelen fra antennen skal kobles inn i strømforsyningen merket "RADIO", WAN på routeren skal kobles i hullet merket "ETHERNET". Hvis du bytter om dette kan du ødelegge utstyret.
Mot antenne: Mot strøm og router:
Datamaskinen skal kobles til en av LAN hullene på routeren. TCP/IP på datamaskinen skal settes opp på motta IP-adresse automatisk og motta DNS-servere automatisk. For mer info se vedlegg Oppsett av Nextnet Internett.
Montering av antenne på rør:
Legg merke til at det er fire skruefester bak på antennen, men kun to gjengebolter. Monter gjengeboltene slik at den innstemplede pilen på antennen peker oppover når du setter antennen på braketten.


Kabelen som følger med skal føres igjennom den store gummimuffen. Denne har en splitt i siden for å føre kabelen gjennom.

Justering av antenne:
På strømforsyningen er det tre lamper; Power, Ethernet og Wireless. Wireless sitter til venstre. Wireless vil lyse om antennen har et signal fra masten. Du vil ikke vite hvilken signalstyrke du har, men det gir deg et hint om at du er på rett spor.

Merk; Når du skrur på strømmen på antennen så vil wireless lyse en stund (ca. 30 sekunder), før den slukker og dukker opp igjen sammen med Ethernet lampen, gitt at du har koblet til routeren. Hvis wireless ikke lyser bør du evt justere antennen til den begynner å lyse. Prøv så å vri antennen mot høyre og venstre til du mister wireless lampa, og sett antennen midt i mellom disse ytterpunktene. Dette garanterer ikke best signal, men det er den beste måten å gjøre det på uten enhet for å måle signalstyrke.

Justering av antenne med innebygd signalmåler:


Justering av antenne med ved hjelp av dioder i bunn av radio:

Lysdiodene som angir signalstyrke sitter etter hverandre i en rekke i bunnen av radio. Det er ved siden av tilkoblingen for Ethernet/power ledning og dioder som viser status på antennen. En rød diode angir at det ikke er kontakt med basestasjon.

Grønne dioder angir at det er kontakt med basestasjon. 4 dioder eller mer betyr at signalene er gode. Dersom det er færre dioder kan det bli ustabilt. Spesielt 2 og lavere er ikke godt nok.

Det er et par sekunders forsinkelse på diodene slik at man må være litt tålmodig etter justering for å se resultatet. En god metode for å justere inn ved hjelp av diodene er å først montere antennen etter øyemål for deretter å justere horisontalt og så vertikalt.

Finn det punktet der du har flest dioder først. Deretter juster horisontalt i ene retningen til du mister en diode.

Juster så den andre retningen slik at du går forbi makspunktet og mister en diode igjen. Skru radioen tilbake til midten av disse to punktene. Repeter øvelsen vertikalt.